Shërbimet

Image

Me ne financat tuaja janë në duar të sigurta…

Angazhimi i një kompanie të besueshme kontabiliteti, është një vendim i mirë biznesi për kompanitë e vogla dhe të mesme. Sipas ligjeve të reja për kontabilitet dhe raportime financiare të gjitha bizneset obligohen që të kenë një kontabilist. Duke angazhuar një kompani profesionale kontabiliteti secili aktivitet i juaji biznesor do të regjistrohet në kohë, do të jetë i saktë dhe në përputhje me praktikat dhe ligjet në fuqi duke iu mundësuar zhvillim biznesi pa ngecje në fushën financiare.

Regjistrimi i Biznesit01

Sfidat e menaxhimit më lehtë të përballueshme falë ndihmës profesionale, konsulencës dhe mirëmbajtjes financiare sipas praktikave të fundit dhe ligjeve në fuqi.

Learn More
Shërbime kontabiliteti02

Interpretimi e rezultateve financiare, Mbajtja e librave të blerjes dhe të shitjes. Rregullimi i deklaratave mujore të TVSH – së dhe raportimi I rregullt në ATK.

Learn More
Këshilla tatimore03

Këshilla tatimore duke filluar nga bizneset e reja para startimit të tyre e deri tek bizneset që operojnë në treg me vite dhe zhvillojnë transaksione të shumta biznesore.

Learn More