AlphaWeb Business

AlphaWeb Business

AlphaWeb Business është program i plotë financiar për bizneset me një ose shumë degë, brenda dhe jashtë Shqipërisë.
Ky program edhepse përfshin të gjitha funksionet e një biznesi të vogël por është ndërtuar veçanërisht për menaxhimin e bizneseve më komplekse.
Është praktik, vendoset lehtë në punë dhe ka shumë funksione.
I përshtatshëm për: Bizneset tregtare, prodhuese, kompanitë e ndërtimit, kompanitë shërbyese, zyrat e kontabilitetit, bankat, ojf-të, ojq-të etj.
Me programin Alpha Web Business mund të punojnë: Administratorët dhe drejtuesit, financierët dhe kontabilistët, arkëtarët, përgjegjësit e prodhimit, shitësit, magazinierët, furnizuesit etj.

Modulet bazë të AlphaWeb Business janë:
 • Raporte Kontabiliteti
 • Inventari
 • Blerje dhe Shitje
 • Klientët dhe Furnitorët
 • Arka dhe Banka
 • Prodhimi
 • Aprovimet
 • Amortizimi
 • Qendrat e Kostos
 • Burimet Njerëzore
 • Transferimi

Shërbimi i ofruar:

Vënia në funksion e programit, konfigurimi i të drejtave dhe i ambienteve të punës, asistencë teknike me telefon dhe online, trajnimi i përdoruesve, azhurnime automatike pa pagesë, manual përdorimi online 24 orë.

Keni Pyetje?
Na kontaktoni :
+383 44 230 049