Alpha Business

Alpha Business

Alpha Business është program financiar për bizneset e mesme dhe të mëdha.
Ky program ndihmon në administrimin e financave, shitjeve, blerjeve dhe gjithë aktivitetit biznesor.
Ofron shkëmbim të lehtë të të dhënave dhe siguron që të gjithë sektorët (financat, blerja, shitja, prodhimi etj) të punojnë së bashku dhe në mënyrë efektive. Vihet shpejt në funksion dhe u përshtatet lehtësisht nevojave të veçanta të bizneseve.
Është i përshtatshëm për të gjitha llojet e aktiviteteve tek bizneset e mesme dhe të mëdha: Tregti, prodhim, ndërtim, shërbim OJF, OJQ.

Modulet bazë të Alpha Business janë:
  • Raporte Kontabiliteti
  • Inventari
  • Blerje dhe Shitje
  • Klientët dhe Furnitorët
  • Arka dhe Banka
  • Prodhimi
  • Qendrat e Kostos
  • Listëpagesat
  • Amortizimi

Shërbimi i ofruar:

Instalimi i programit, trajnim profesional për përdorimin e programit, asistencë teknike fillestare për të vënë në funksion programin dhe konfigurimin e tij sipas kërkesave të përdoruesve, manuale përdorimi dhe video tutoriale pa pagesë.

Keni Pyetje?
Na kontaktoni :
+383 44 230 049