Shërbime Kontabiliteti

Shërbime Kontabiliteti

Çdo biznes është i ndryshëm kur bëhet fjalë për llojin dhe nivelin e shërbimeve të nevojshme të kontabilitetit. Disa biznese të vogla mund të kenë nevojë vetëm për shërbime të kontabilitetit, ndërsa të tjerët kanë nevojë për aftësi superiore nga llogaritarët deri tek zyrtarët kryesorë financiarë.
Ne eliminojmë stresin e administrimit të financave të përditshme të biznesit tuaj. Kjo lejon që biznesi juaj të përqendrohet në atë që ju bëni më mirë, ndërsa ne kujdesemi për financat.

Shërbimet tona të kontabilitetit plotësojnë nevojat e klientëve për të disponuar informacione dhe raportime financiare mbi biznesin e tyre. Sipas kërkesave të klientëve ofrojmë nënkategoritë e shërbimeve të kontabilitetit si më poshtë :

 • Mbajtje kontabiliteti sipas standarteve kombëtare
 • Analizë e bilancit dhe pasqyrave financiare
 • Raportim financiar sipas nevojave të kompanive
 • Hartimi i planifikimit financiar
 • Përgatitja e pasqyrave financiare sipas SKK dhe SNRF

Shërbime mbi Taksat & Tatime
Stafi i kompanisë sonë ka eksperiencën dhe ekspertizën e duhur profesionale për të ofruar shërbimin në fushën fiskale, të deklarimit dhe orientimit të biznesit tuaj drejt taksave që shpesh herë janë komplekse dhe kërkojnë sqarime apo saktësime


 • Librat e blerjes dhe Shitjes
 • Tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH)
 • Tatimin mbi të ardhuart e Korporatave
 • Tatimin mbi të ardhurat personale
 • Tatimi në burim
 • Kontribute Pensionale
Keni Pyetje?
Na kontaktoni :
+383 44 230 049