Rreth Nesh

Image

Historiku i kompanisë prej themelimit deri në ditët e sotme

Consulting Group LLC është themeluar më 13.03.2013 që t’iu ndihmojë individëve, menaxherëve, investitorëve dhe bizneseve të marrin vendime më të sigurta financiare duke u bazuar në të dhënat kontabël, Stafi ynë falë përgaditjes akademike në Universitet e njohura ndërkombëtare, eksperiencës dhe qasjes proaktive në punë është i gatshëm t’iu ofrojë shërbimet më profesionale të kontabilitetit, duke filluar nga proceset e rregullta kontabël, standardizimi i parimeve dhe praktikave deri tek raportet financiare që këta zëra shfrytëzojnë për analizimin e performancës finanaciare dhe marrjes së veprimeve korrigjuese, bazë për suksesin e kompanisë.

Misioni

Misioni i “Consulting Group L.L.C” është që duke ofruar shërbime cilësore në sektorin e Financave dhe Kontabilitetit të jetë bazë për klientë të kënaqur, kompani që veprojnë në bazë ligjeve në fuqi dhe anashkalojnë rrezikun e gjobave dhe saksioneve tjera ligjore.

Vizioni

Vizioni i “Consulting Group L.L.C” është të jetë qendër e shërbimeve cilësore në fushën e financave dhe kontabilitetit në rajon dhe më gjerë, për të komunikuar dhe zbatuar të gjitha informacionet financiare lidhur me entitetin ekonomik dhe biznesor.

+

Klient të Kënaqur

0+

Years Expereince

Ekipa jonë

Stafi ynë, forca jonë më e madhe dhe motivi për të vazhduar përpara…
Sami ISMA
Drejtor i Përgjithshëm

Dëshira për sukses, motivimi dhe puna me vullnet kanë qenë pikënisja jonë...

Sali ISMA
Menagjer & Kontabilist

Përballja me sukses në menaxhimin e detyrave të përditshme na bën këta që jemi sot...

Esad HALIMI
Kontabilist

Çdo problem ka një zgjidhje, mjafton që ne ta trajtojmë me seriozitetin më të madh...

Flutura SHALA
Kontabiliste

Krijojmë lehtësi në zhvillimin e biznesit duke u bazuar në eksperiencën tonë...


Albehar DOBRUNAJ
Kontabilist

Çdo ditë sfide për ne, e përballueshme kur ofrojmë zgjidhje për klientët tanë...

Rina MEHMETI
Kontabiliste

Rutina jonë e përditshme, zgjidhje afatgjatë për klientët tanë!...

Vendlinda LOKAJ
Kontabiliste

Gjithmonë të motivuar për të arritur rezultatin e dëshiruar!...

Arbenita REXHAJ
Kontabiliste

I pranojmë sfidat, për ti kthyer në sukses!...

Agnesa KUKALAJ
Kontabiliste

I japim mundësi secilit biznes të jetë i balancuar!...

Kompanit që janë pjesë e jona